Bezplatná žiadosť

bezhotovostný spotrebiteľský úver, ktorý je poskytovaný prostredníctvom obchodného zástupcu priamo
v pohodlí domácnosti zákazníka v súlade so zodpovedným úverovaním.

Nezáväzná Žiadosť o pôžičku